ΜΕ ΑΠΟΨΗ...

ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Μήπως απο κάποιους πρέπει να αφαιρεθούν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι;

Η ανοησία σε αυτή τη χώρα είναι δίχως όριο। Τελευταία κυκλοφορεί νέο ανέκδοτο ότι δήθεν τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν προσμετρώνται στην επιλογή Διευθυντών Σχολικών μονάδων αν δεν έχουν αντικείμενο σχετικό με παιδαγωγικές σπουδές και διοίκηση σχολικών μονάδων

Διαβάζουμε στον ολετήρα των "ειδήσεων" περί την εκπαίδευση (στην γνωστή γιάφκα των δήθεν προοδευτικών)


ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: Το Υπουργείο Παιδείας δεν μοριοδοτεί μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικά που δεν έχουν αντικείμενο σχετικό με παιδαγωγικές σπουδές και διοίκηση σχολικών μονάδων

Αγαπητή alfavita

Σας αποστέλλουμε το κείμενο που στείλαμε στο Υπουργείο Παιδείας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την αρθρογραφία σας σχετικά με το νέο νόμο για την επιλογή διευθ/ών σχολικ. μονάδων που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2010.

Ο νόμος αυτός δεν αξιολογεί ούτε μοριοδοτεί μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και διδακτορικά που δεν έχουν αντικείμενο σχετικό με παιδαγωγικές σπουδές και διοίκηση σχολ. μονάδων. Πρόκειται προφανώς για απολύτως αντιπαιδαγωγικό αλλά και οριακής συνταγματικότητας νομοσχέδιο εφόσον το Σ. ορίζει στο άρθρ. 16 παρ. 1, ότι, " Η τέχνη και η επιστήμη , η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους. ..." . Ακόμη στην παράγρ. 2 του ίδιου άρθρ. του Σ. ορίζεται ότι, "Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους ...". Με ποιό τρόπο επομένως το ΥΠΕΠΘ προάγει και προστατεύει την Παιδεία και την έρευνα όταν "τιμωρεί" τους εκπαιδευτικούς που αφιέρωσαν χρόνο για την απόκτηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, πολλές φορές και με την αρωγή του υπουργείου, με τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για την εκπόνηση των εργασιών τους.

Ποιός εισήγήθηκε την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου? - μπορείτε να το βρείτε στην Εισηγητική Έκθεση του νόμου_. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας για την επίλυση αυτού του πρωτοφανούς προβλήματος. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή να αμφισβητεί και να υποβαθμίζει τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν από τους υπαλλήλους του για την βελτίωση, προφανώς, του μορφωτικού τους επιπέδου και της εκπαιδευτικής τους επάρκειας.

Αλήθεια οι πανεπιστημιακοί και η ΠΟΣΔΕΠ τι έχουν να πουν για αυτή την υποβάθμιση των τίτλων που παρέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, από το Υπ. Παιδείας;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

*ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σας καλούμε να μην εφαρμόσετε τον τρόπο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων με τον νέο νόμο που αδικαιολόγητα και αντιπαιδαγωγικά δεν λαμβάΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, παρά μόνο αν αφορούν παιδαγωγικές σπουδές και διοίκηση σχολικών μονάδων. Ό νόμος είναι οριακής Συνταγματικότητας και πρέπει μεχρι την αναθεώρησή του να μην εφαρμοστεί


διαμαρτύρονται οι συνήθως ύποπτοι....

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=२०१६८Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΝΤΩΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

Νόμος 3848 άρθρο 13 σε συνδιασμό με το άρθρο 14

Τα διδακτορικά διπλώματα και οι μεταπτυχια−
κοί τίτλοι μοριοδοτούνται: αα) προκειμένου για θέσεις
σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν το
περιεχόμενό τους εντάσσεται στον τομέα των επιστη−
μών της αγωγής ή της οργάνωσης και διοίκησης της
εκπαίδευσης και ββ) προκειμένου για θέσεις σχολικών
συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν το περιε−
χόμενό τους εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής ή
στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης ειδικότητας
ή της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης


ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΓΕΝΙΚΩΣ, ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ...


http://edugreece.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html


0 Comments:

 

blogger templates 3 columns | Make Money Online