ΜΕ ΑΠΟΨΗ...

ΔΙΑΛΕΞΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ

Τα 15 μέτρα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός είναι:

1. Η απελευθέρωση των οδικών μεταφορών2. Το άνοιγμα όλων των άλλων κλειστών επαγγελμάτων3. Η αναδιάρθρωση του ΟΣΕ και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας όλων των ζημιογόνων ΔΕΚΟ4. Η αναδιάρθρωση του φορολογικού μηχανισμού «για να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη»5. Η διαμόρφωση νέου πλαισίου για ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης6. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος7. Η εξειδίκευση του σχεδίου για τις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας8. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας9. Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος10. Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο δημόσιο11. Το νέο πλαίσιο για τις προμήθειες των νοσοκομείων και ολοκλήρωση των διπλογραφικών12. Η λειτουργία του ολοήμερου νοσοκομείου13. Η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου14. Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων15. Το νέο σχέδιο για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

0 Comments:

 

blogger templates 3 columns | Make Money Online